Atlikti gyvenamosios statybos projektai

Klebonijos pastato rekonstrukcija, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos raj.
Poilsio pastatų grupė J. Simpsono g. 21, Palanga

Įrengtos pastatų monolitinės konstrukcijos (sienos, perdangos, balkonai) ir sumontuoti balkonų betoniniai apdailiniai gaminiai