Atlikti renovacijų projektai

Administracinio pastato renovacija, Klaipėdos m.
Devynaukščio gyvenamojo namo renovacija, Klaipėdos m.