Atlikti įvairūs projektai

Silosų sandėliavimo atraminių sienų ir grindų įrengimas, Daugėdų km, Rietavo sav.
Sandėliavimo stoginės, Daugėdų km, Rietavo sav.